ข้อตกลงทั่วไป และเงื่อนไขการใช้งานโปรโมชั่น
 1. ข้อเสนอนี้จำกัดเพียงหนึ่งบัญชี ต่อ การใช้งานที่ไม่ซ้ำกัน ตามแต่ละบุคคล ครอบครัว ที่อยู่ อีเมล์ เบอร์โทรศัพท์ คอมพิวเตอร์ iPad หรือ แท็บเล็ต มือถือ บัญชีธนาคาร และไอพีแอดเดรสที่เข้าถึงการใช้งาน
 2. ข้อเสนอของเราเหมาะสำหรับผู้เล่นเพื่อการพักผ่อนหย่อนใจเท่านั้น และ M88 อาจใช้สิทธิพิจารณาและจำกัดสิทธิ์ของลูกค้าในการเข้าร่วมโปรโมชั่นใดๆ
 3. เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกโปรโมชั่นในรูปแบบใดๆ ก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ตามข้อตกลงทั่วไปและเงื่อนไขของโปรโมชั่น รวมถึงข้อบังคับใช้ของทาง M88
 4. สมาชิกสามารถรับโบนัสได้เพียง 1 รายการ ในแต่ละ ผลิตภัณฑ์
 5. สมาชิกต้องทำยอดหมุนเวียนให้ครบ ภายใน 30 วัน มิฉะนั้น ยอดโบนัสและยอดชนะ จะถือเป็นโมฆะ
 6. นโยบายการละเมิดสิทธิในส่วนของโบนัส และ/หรือ การดำเนินการเพื่อแสวงหาผลกำไรเราตระหนักถึงการละเมิดสิทธิในส่วนของการรับโบนัสและการแสวงหาผลกำไรซึ่งก่อให้เกิดการทุจริต ฉ้อโกง ที่อันจะเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของเรา เพื่อเป็นการปกป้องสิทธิ์ของสมาชิกที่แท้จริงของเรา และเพื่อช่วยให้เราปรับเพิ่มมูลค่าโบนัสได้มากยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องใช้เงื่อนไขดังต่อไปนี้และให้มีผลบังคับใช้ทันที
  • โปรโมชั่นและโบนัสจะมอบให้แก่สมาชิกอันทรงคุณค่าของเรา - เนื่องด้วยเรามีนโยบายการละเมิดสิทธิในส่วนของโบนัส และ/หรือ การดำเนินการเพื่อแสวงหาผลกำไร เราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับ ยกเลิก หรือเรียกคืนเงินโบนัสและเงินรางวัลที่เกี่ยวข้อง จากผู้เล่นคนใดคนหนึ่ง หรือกลุ่มคน ทีเราตรวจสอบและพบว่าได้ทำการละเมิดสิทธิ์ในส่วนของการรับโบนัส หรือดำเนินการแสวงหาผลกำไร ทุจริต ฉ้อโกง และหรือเป็นผู้ต้องสงสัย
  • การกำหนดสิ่งที่ถือเป็นการละเมิดสิทธิในส่วนของโบนัสขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัท แต่เพื่อความชัดเจนสิ่งที่จะถูกพิจารณาเป็นหลักฐานของการละเมิดสิทธิโบนัส อาจมีการรวมถึง แต่ไม่จำกัด ยกตัวอย่างดังต่อไปนี้:
   • การเดิมพันโบนัสในเกมส์ที่ได้รับการยกเว้น
   • บัญชีใช้งานที่ซ้ำซ้อนกัน / เปิดใช้งานในหลากหลายพร็อกซี่
   • การเดิมพันหลากหลายแพลตฟอร์ม
   • การเดิมพันแบบ Arbing (เก็งกำไร)
   • การเดิมพันแบบสองชั้น (เดิมพันแบบทบ)
   • การเดิมพันแบบซ้อนโบนัส
   • การเชื่อมต่อโดย VPN หรือ เปลี่ยนแปลง ไอพี แอดเดรส
   • CPA โปรแกรมพันธมิตร หรือ การละเมิดส่วนแบ่งรายได้
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบบันทึกการทำธุรกรรมและบันทึกจากเวลาด้วยเหตุผลใดก็ตาม หากเมื่อตรวจสอบและพบว่าผู้เล่นแสวงหาประโยชน์จากโปรโมขั่นส่งเสริมการขายหรือใช้กลยุทธ์ในการเดิมพันรูปแบบต่างๆ ที่ส่อให้เห็นถึงความไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะเพิกถอนโบนัสและเงินรางวัลที่เกี่ยวข้อง
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมใดๆ กำหนดกฏเกณฑ์โปรโมชั่นต่างๆ เพื่อก่อให้เกิดความเหมาะสม และตัดสินเกี่ยวกับโปรโมชั่นและข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับโปรโมชั่นแต่เพียงผู้เดียว
  • สมาชิกท่านใดที่ไม่ปฏิบัติตามกฎของโปรโมชั่น อาจจะถูกถูกตัดสิทธิ์ซึ่งหมายความถึง โบนัสและเงินรางวัลใดๆ ที่เกี่ยวข้องอาจจะถูกริบคืน
  • เราขอสงวนสิทธิ์ที่จะยุติ หรือเปลี่ยนแปลงโปรโมชั่นใดๆ ณ เวลาใด ก็ตามโดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า
  • การถอนเงิน อาจมีการตรวจสอบ และ/หรือ ทำการยืนยันตัวตนก่อนที่จะดำเนินการ เราอาจร้องขอให้สมาชิกทำการส่งเอกสารเพื่อตรวจสอบข้อมูลด้วย เอกสารบัตรประชาชน ที่อยู่ อายุ เบอร์โทรศัพท์ และ/หรือ หลักฐานการฝากเงิน และหลักฐานการเล่นเกม หากสมาชิกดำเนินการส่งล่าช้าเกินกว่า 72 ชั่วโมงอาจส่งผลให้โบนัสและเงินรางวัลที่เกี่ยวข้องถูกถอดถอนได้
 7. จัดทำขึ้นโดย M88.com
ตารางแลกเปลี่ยน
CNY MYR IDR THB VND KRW USD INR
7 4.6 15 37 23 1,400 1 81
700 460 1,500 3,700 2,300 140,000 100 8,100